Home

Stichting GripOpSchuld Deurne www.gripopschulddeurne.nl

Stichting GripOpSchuld Deurne is een vrijwilligersorganisatie. Zij helpt inwoners

in de gemeente Deurne die in financiele problemen zijn geraakt of dreigen te raken.

 

HARTELIJK WELKOM!

Deze site is bedoeld voor:

 

  • Schuldhulpvragers
  • Maatschappelijke organisaties
  • Vrijwilligers die zich inzetten voor onze Stichting
  • Sponsoren

Stichting GripOpSchuld Deurne is een vrijwilligersorganisatie

die zich belangeloos inzet bij het begeleiden van personen en huishoudens in de gemeente Deurne. Mensen die moeite hebben om hun financiële administratie op orde te krijgen of in de schulden (dreigen te) raken, kunnen daardoor in grote problemen komen. Zij kunnen rekenen op hulp van onze gecertificeerde vrijwilligers die we `Maatjes` noemen.

We doen dit ondermeer door:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid door het bieden van sociale en praktische ondersteuning;
  • Advisering en doorverwijzing;
  • Hulp te bieden bij het aanleveren van juiste informatie voor instanties;
  • De schuldhulpvrager te begeleiden naar instanties;
  • Persoonlijke financiële begeleiding door een `Maatje`.

 

 

WIJ ZIJN VERHUISD!

Naar:Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne. v.a. 2-2-'15

Zie ook de "NIEUWS" - pagina

Van links naar rechts staand: Rien Landeweerd (Raad v Advies) Huub Jongenelen (coördinator), John Clerx (voorzitter), Henri vd Boogaard (coördinator). Zittend: Marianne van Deurssen (vorige secretaris) en Ria Maassen (penningmeester)

 

De hulp die wij bieden is

GRATIS!

Wij geven hulpvragers

echter GEEN GELD!